SHAMSHER SINGH


Capacity of Plant: 5.2 KW

Name: SHAMSHER SINGH

Address: CHAREWAN, BURRA GUJJAR ROAD
District: Sri Muktsar Sahib